مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی (68 عنوان)

• فراهانی، ا. (1369) شیوع صدمات در رشته‌های مختلف ورزشی،اولین کنگره ملی تربی بدنی، سازمان تربیت بدنی
• فراهانی، ا. (1379) تأثیر خودآموزی و مطالعه مستقل در یادگیری دروس تربیت‌بدنی، دانشگاه گیلان
• خداداد، ف. فراهانی، ا. (1380) بررسی نحوه توزیع مراکز دانشجویان و رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور در سطح کشور، دومین کنفرانس آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پیام نور
• فراهانی، ا. (1380) نقش خودآموزی و مطالعه مستقل در یادگیری درسهای تربیت بدنی، دومین کنفرانس آموزش باز واز راه دور، دانشگاه پیام نور
• فراهانی، ا. (1380) فناوری آموزشی در تربیت‌بدنی و چالشهای فرارو، دومین کنگره بین المللی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس
• فراهانی، ا. موسوی راد،ط. (1384) ناهنجاریهای اسکلتی در دانش‏آموزان پسر سه تیپ بدنی، دانشگاه پیام نور
• فراهانی، ا. عبدوی، ف. (1384) نقش پایگاههای قهرمانی در توسعه ورزش کشور، اولین کنگره ملی و بین¬المللی مدیریت ورزشی، سازمان تربیت¬بدنی- دانشگاه اصفهان، اسفند84
• نادریان ،م. جعفری،ع. فراهانی، ا. (1384) ارزیابی مهارت مورد نیاز مدیران عملیاتی شاغل در سازمان تربیت¬بدنی، ارائه شده در پنجمین همایش بین¬المللی تربیت¬بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند 84
• فراهانی، ا. شهرکی، م. (1385) ورزش¬های بومی- محلی سیستان و بلوچستان، ارائه¬شده در هم¬اندیشی بین¬المللی تاریخ ورزش ایران، آکادمی المپیک، آبان 85
• فراهانی، ا. اقدسی،م. جمالی، ع. (1385) میزان بهره‌برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارائه پیشنهادات کاربردی برای استفاده بهینه، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، اسفند 85
• محمدپور، ح. فراهانی، ا. اقدسی، م. (1385) بررسی امکانات و وسایل آزمایشگاهی و نحوه بهره‌برداری از آن دردانشکده‌ها و گروههای تربیت بدنی، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تبریز، اسفند 85
• فرجی،غ. فراهانی،ا. (1385) ارتباط بین رضایت شغلی با برخی خصوصیات فردی دبیران تربیت بدنی شهر تهران چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا، آذر 85
• حسینی، ح. فراهانی، ا. (1386) بررسی وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس شهر یزد، پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، آذر 86
• سیاری، ع. فراهانی، ا. (1386) بررسی اثر هشت هفته تمرین اصلاحی ساختاری بر شاخص‌های اسپیرومتری دانشجویان مبتلا به کیفوز دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، آذر 86
• آیرم،م. فراهانی،ا. هنری،ح. (1386) بررسی میزان آگاهی دانشجویان تربیت بدنی از تجهیزات فنی،تاسیسات،اماکن ،وسایل ورزشی و نحوه بهره برداری از آن ،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران ،آذر 86
• فراهانی،ا. فرجی،غ. عظیم زاده،م. باقری،س. (1386) تعیین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی. ششمین همایش بین المللی، پژوهشکده تربیت بدنی، کیش، اسفند 86
• خلیفه سلطانی، هنری، فراهانی (1386) بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کار آفرینی سازمانی مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی ایران، ششمین همایش بین المللی،پژوهشکده تربیت بدنی، کیش، اسفنند 1386
• نظری، فراهانی، هنری. (1387) بررسی رابطه بین نوآوری وبهره وری در ورزش همایش ملی مدیریت ورزشی (آکادمی ملی المپیک)
• زیتونلی، هنری، فراهانی. (1387) ارتباط توسعه توریسم ورزشی با اوقات فراغت همایش ملی مدیریت ورزشی (آکادمی ملی المپیک)
• شکیب، فراهانی، آقایاری. (1388) بررسی شیوع ناهنجاری‌های اسکلتی، ویژگیهای آنتروپومتریکی و تناسب میز و صندلی دانش‌آموزان
• همایش ملی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388
• علیزاده، شعبانی، فراهانی (1388) مقایسه اثر بخشی رفتار مربیان والیبال با سایر رشته های منتخب شرکت کننده در اولین دوره المپیاد، همایش توسعه علمی والیبال، دانشگاه اراک، بهمن 1388
• فراهانی، رضائی، خاصه. (1388) تولیدات علمی ایران در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی پژوهشکده تربیت بدنی،تهران اسفند 88
• فراهانی (1388) وضعیت مشارکت ورزشی بانوان معلم با تاکید بر متغیر های تسیل کننده وبازدارنده. هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی،تهران اسفند 88
• فرخی، فراهانی، اقاسی (1388) بررسی ارتباط بین ابعاد کمال گرائی و حالات خلقی قبل از رقابت ورزشکاران تیمی وانفرادی هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی،تهران اسفند 88
• فراهانی، غفرانی، حیدری (1388) بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمند سازی با مدیریت دانش کارکنان تربیت بدنی، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی، تهران اسفند 88
• حسین زاده، فراهانی، نظری، اعلمی (1388) ارتباط بین مولفه های نوآوری و بهره وری نیروی انسانی در ورزش، سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی،دانشگاه شهرکرد، آبان 88
• فاروقی، رجبی، فراهانی، آقایاری،جلولی. (1389) بررسی تاثیر تمرینات پیلاتز برشدت درد وضخامت اولتراسونینگ عضله عرضی شکم در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی. بیست و یکمین کنگره فیزیوتراپی ایران. اردیبهشت 1389 تهران. انجمن فیزیوتراپی ایران
• زیتونی، اسدی، فراهانی، هنری (1389) نقش رویدادهای ورزشی در براندسازی مقاصد گردشگری، اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، فدراسیون آمادگی جسمانی، سازمان تربیت بدنی، بهمن 89
• کاشف، فراهانی، طهماسبی، (1390) ارتباط بین فضاهای ورزشی و آمادگی جسمانی دختران شهر تهران همایش ملی تفریحات ورزشی- شهرداری تهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90
• فراهانی، هنری، قلی زاده (1390) تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی. همایش ملی تقریحات ورزشی، شهرداری تهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90
• اقدسی، فراهانی، مظاهر (1390) شهروندان تبریزی با کدام انگیزه در ورزش صبحگاهی شرکت می کنند. همایش ملی تقریحات ورزشی، شهرداری تهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90
• فراهانی، جلالی، چمن پیرا (1390) بررسی فعالیت های بدنی سالمندان شهر تهران و میزان رضایت ایشان از امکانات ورزشی شهردای، شهرداری تهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90
• گودرزی، فراهانی (1390) اوقات فراغت اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور با تاکید بر فعالیت های ورزشی، اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها، 15- 14 دی ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• سراج، اسد، فراهانی (1390) اثر تمرینات پیلاتس بر روی ترکیب بدنی و انعطاف پذیری زنان غیر ورزشکار. پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگتوز ایران، 25- 23 آذر
• رئیس سادات، فراهانی (1390) حیدری، تاثیر تمرینات تقویتی اکستانور پشت بر کیفیت زندگی در زنان مبتلا به پوکی استخوان. پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگتوز ایران، 25- 23 آذر
• پروین، هنری، فراهانی (1390) تدوین شاخص ارزیابی مدیریت در فدراسیون های ورزشی. ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 24 و 25 آذر 1390
• یارقلی، غفوری، فراهانی (1390) نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهیزات ورزشی. ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 24 و 25 آذر
• گودرزی، فراهانی، گودرزی (1391) برنامه راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، سومین همایش بین المللی تربیت بدنی پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران
• محمودوند، قاسمی، فراهانی (1391) بررسی میزان پوشش استعدادهای ورزشی در شبکه های صدای سراسری ایران، دومین همایش استعدادیابی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی
• کاشف، فراهانی، شایان، (1391) رابطه نحوه گذارن اوقات فراغت با آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه- اولین همایش ملی اسلام و آموزش علوم. دانشگاه شهید رجایی
• طهماسبی، کاشف، فراهانی، (1391) ارتباط بین فضاهای ورزشی هنرستانهای تربیت بدنی دخترانه شهر تهران با آمادگی جسمانی آنها- اولین همایش اسلام و آموزش علوم، دانشگاه شهید رجایی
• فراهانی، اصغری (1392) تدوین مدل ارتباطی هوش سازمانی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92
• کرمی، فراهانی، کشاورز (1392) رابطه عوامل انگیزشی با فرسودگی شغلی در معلمان تربیت بدنی زن شهرکرد، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92، گرمسار
• کشاورز، فراهانی، خسروی فر (1392) مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش های همگانی شهرستان سرپل ذهاب، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92
• شاکرمی، قاسمی، فراهانی (1392) تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تاکید بر مولفه ها و رشته های ورزشی، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92
• فراهانی، کشاورز، عزیزیان کهن (1392) مقایسه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دولتی و آزاد ایران، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92
• فراهانی، قاسمی، هنری، خدادادی (1392) مدل سازی ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار (FBBE) باشگاه های فوتبال ایران، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92
• گودرزی، فراهانی، عباس آبادی (1392) تاثیر ورزش بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهر دماوند، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92
• کرمی، فراهانی، کشاورز (1392) رابطه عوامل انگیزشی با فرسودگی شغلی بر رفتار معلمان تربیت بدنی شهرکرد، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری، 9 اسفند 92
• فراهانی، قربانی (1392) تحلیل اثر عوامل اجتماعی بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• کشاورز، فراهانی، احمدی (1392) بررسی تاثیر فعالیت های بدنی بر میزان افسردگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیرورزشکار مقطع متوسطه، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اسفندماه 92
• فراهانی، اسلامی، خادم زاده مداح (1393) شناسایی میزان گرایش به ورزش همگانی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز و ارتباط آن با ویژگی های فرهنگی- اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• فراهانی، قربانی، صباغ (1393) تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی شمال استان فارس – اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• فراهانی، قربانی قهفرخی (1393) تحلیل اثر سرمایه گذاری دولت بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی- اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• فراهانی، قاسمی، محمدی (1393) بررسی عوامل محیطی موثر بر مهارت کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی – اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• کرمی، فراهانی، کشاورز، شاکرمی، محمدی (1393) رابطه انگیزش شغلی با احساس عدم موفقیت فردی در معلمان تربیت بدنی – اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• کرمی، فراهانی، کشاورز، شاکرمی، محمدی (1393) رابطه انگیزش شغلی با احساس عدم موفقیت فردی در معلمان تربیت بدنی، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان
• عباسی مقدم، اسد، فراهانی (1393) تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر تغییرات سطح بتا اندوفین معتادین مرد در حال بهبودی شهرستان خرم آباد، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• اسلام دوست، فراهانی، نجفی (1393) بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• سلطانی، فراهانی، بسطامی (1393) رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• حسینی، فراهانی (1393) طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• طهماسبی، کاشف، فراهانی (1393) مقایسه آمادگی جسمانی دختران هنرستان های تربیت بدنی شهر تهران، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• نوروزی، فراهانی، کشاورز (1393) مقایسه سلامت عمومی معلمان فعال و غیرفعال حرکتی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• رحمانی، فراهانی، شعبانی مقدم، رحمانی تبار (1393) رابطه بین مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری با مقاومت کارکنان در برابر تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93
• زارع،فراهانی،حسینی (1394)عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان زن استخرهای سرپوشیده خصوصی منطقه غرب تهران، دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی – همدان، شهریور
• حسینی،فراهانی،مرادی(1394)دیدگاه مربیان در خصوص طرح جامع آموزش شنای مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی 92-91، دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی – همدان، شهریور
• خضری نژاد قرائی، نصیرزاده، فراهانی (1394)تدوین شاخص های ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بر اساس روش کارت امتیازی متوازن، دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی – همدان، شهریور