ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب دانشگاهی (18 عنوان )

عنوان كتابصاحب اثرنوع فعاليتسال انتشار
‌آناتومي انسانيعلي اصغر رواسيويرايش علمي1373
اصول آمادگي جسمانيقدرت اله باقريويرايش علمي1374
مديريت سازمانهاي ورزشيمهرزاد ارجمنديويرايش علمي1375
تربيت‌بدني در مدارسمحمدرضا اسدويرايش علمي1381
مجموعه مقالات دومين‌ سمينار تخصصي آموزش باز و راه دورگروه نويسندگانويرايش علمي (مشترك)1381
كمكهاي اوليهابوالفضل فراهانيطراحي آموزشي1381
‌ تربيت‌بدني در مدارسابوالفضل فراهانيطراحي آموزشي1381
زبان تخصصي تربيت‌بدنيابوالفضل فراهانيويرايش علمي (مشترك)1381
مقالات برگزيده آموزش آموزش راه دورگروه نويسندگانويرايش علمي1382
اصول آموزش فوتبالقدرت اله باقريويرايش علمي1384
سنجش و اندازه‏گيري در تربيت بدنيمهرعلي همتي ن‍ژادويرايش علمي1384
اصول ومباني تربيت بدنيحسن خلجيويرايش علمي1384
مباني رواني اجتماعي در تربيت بدنيمهرداد محرم زادهويرايش علمي1384
تربيت بدني ،ورزش وبازيهاي دبستاني___ويرايش علمي1386
کاربرد SPSS در تربیت بدنیعبدالحميد دانشجوويرايش علمي1389
ایروبیکمحمدرضا اسدويرايش علمي1390
حقوق ورزشیكيوان شعباني مقدم و همكارانويرايش علمي1390
اصول و مبانی در بازاریابی ورزشیعبدالمهدی نصیر زادهویرایش علمی1393