همکاری ها و عضویت ها

 

همکاری در توسعه آموزش عالی کشور

·      تأسیس 67 مرکز و واحد دانشگاهی از سال 75 لغایت 79 در سمت مدیر توسعه دانشگاه پیام نور
·      همکاری در تأسیس و راه‏اندازی 7 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و در 3رشته در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور در سمت رئیس دانشکده علوم انسانی از مهر 81 لغایت مهر 83
·      راه‌اندازی گروه آموزشی تربیت ‌بدنی در دانشگاه پیام‌نور
·      راه‌اندازی رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه پیام ‌نور

همکاری های علمی بین المللی

·      پذیرش دانشجوی غیرایرانی از کشورهای افغانستان، کویت، بلاروس، تاجیکستان و … در دانشگاه پیام نور
·      همکاری در راه اندازی و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور در کشورهای امارات و افغانستان در سمت رئیس مرکز بین الملل

·      سخنرانی علمی و ارایه کارگاه و ارائه مقاله در همایش های علمی- تخصصی معتبر در کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا،لهستان، اسپانیا، مالزی، هنگ کنگ، چین، ژاپن، تایوان، تایلند، هندوستان و ….

 

عضویت در کمیته‌ها، شوراهای علمی و مدیریتی

 • عضو هیات ممیزه (8 سال)
 • عضو شورای دانشگاه (6 سال)
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه (10 سال)
 • عضو هیات رئیسه دانشگاه (8 سال)
 • رییس شورای پژوهشی دانشکاه (3 سال)
 • عضو کمیسیون  تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه (4 سال)
 • دبیر کمیسیون تخصصی هیات ممیزه (2 سال)
 • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه (2 سال)
 • عضو گروه مدیریت پژوهشکده تربیت بدنی (2 سال)
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه (2 سال)
 • عضو کمیته اسلامی کردن دانشگاه (2 سال)
 • عضو هیات انتظامی اعضای هیات علمی (2 سال)
 • دبیر شورای انتشارات دانشگاه (3 سال)
 • عضو هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی (2 سال)
 • سرپرست کمیته ارتقاء کیفیت علمی دانشگاه (2 سال)
 • عضو شورای نظارت دانشگاه (2 سال)
 • عضو کمیته جذب بورس پژوهشکده تربیت بدنی
 • عضو شورای نشر پژوهشکده تربیت بدنی (2 سال)
 • عضو شورای راهبردی استان تهران، عضو شورای پژوهشی استان تهران (4 سال)
 • مسئول کمیته گرنت (3 دوره)
 • عضو شورای نظارت ارزشیابی و هدایت مطبوعات ورزشی در وزارت ارشاد اسلامی
 • عضو دائمی اتحادیه آسیایی دانشگاه های باز
 • رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه
 • عضو گروه پژوهشی توریسم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی
 • عضو حقوقی شورای گسترش آموزش عالی کشور
 • دبیر هیات امنا دانشگاه
 • عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی
 • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی و هنر
 • عضو شورای تحول دانشگاه
 • عضو شورای فناوری دانشگاه
 • عضو کارگروه تضمین کیفیت دانشگاه
 • عضو کارگروه آموزشی الکترونیکی دانشگاه
 • عضو شورای راهبردی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه
 • عضو شورای برون مرزی دانشگاه پیام نور