تقدیر از دو اختراع اعضاء انجمن در جشنواره اختراعات حوزه سلامت و پزشکی

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، در دومین جشنواره اختراعات و ابداعات حوزه سلامت و پزشکی که همزمان با سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی در ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد، از سوی دکتر حبیب هنری (دبیر انجمن و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)، مهندس علیرضا احمدی (سرپرست کمیته نظریه پردازی و آزاد اندیشی انجمن و دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی) و سمیه رستمی آذر (عضو پیوسته انجمن و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی) دستاوردهای علمی دو اختراع با عناوین” دستگاه سنجش توان بی هوازی در پرش سارجنت ” و ” دستگاه تقویت کننده عضلات داخلی ران پا” ارائه گردید که با استقبال از سوی متخصصان و داوران حوزه سلامت و پزشکی روبرو شد.

ثبت اختراع و شرکت در جشنواره های مربوطه از آیتم های ارزیابی انجمن های علمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در این راستا انجمن مدیریت ورزشی ایران نیز درصدد است از ایده های نو، ابداعات و اختراعات اعضاء محترم استقبال و حمایت نماید.