کسب رتبه اول ضریب تاثیر در نشریات Q1

کسب رتبه اول ضریب تاثیر در نشریات Q1توسط «نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی» دانشگاه پیام نور.

دکتر ابوالفضل فراهانی با عنوان اینکه نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور موفق به کسب رتبه اول ضریب تاثیر در نشریات Q1 شد، گفت: این نشریه در فاصله زمانی کوتاه توانست در زمره نشریات دارای درجه کیفیت Q1 قرار گرفته و در میان نشریات حوزه ورزشی کشور علی رغم وجود نشریات با سابقه قریب ۲۵ ساله در صدر لیست نشریات داخلی با ضریب تأثیری بالا و درخور توجه خوش درخشیده و موجبات افتخار را برای جامعه دانشگاهی پیام نور کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی، سردبیر نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی با اشاره به تعداد مقالات پژوهشی ارسالی به این نشریه افزود: نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی تاکنون نزدیک به ۱۷۳۰ مقاله را از طریق سایت نشریه دریافت و بررسی نموده است که از این تعداد تاکنون ۲۴۷ مقاله طی ۲۶ شماره و در فاصله زمانی ۶ سال منتشر شده است.
وی درخصوص محتوای مقالات چاپ شده در این نشریه اظهار داشت: این نشریه مقالاتی را در حیطه مطالعاتی «کار آفرینی در ورزش»، «گردشگری ورزشی»، «بازاریابی ورزشی»، «آموزش ورزش» و سایر زمینه های مرتبط با مدیریت در ورزش که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد را بررسی و پس از طی مراحل داوری و ارزیابی تخصصی پذیرش و چاپ می نماید.
دکتر فراهانی با عنوان اینکه نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی در تابستان سال ۹۱ کار خود را با چاپ مقالاتی با حیطه های مطالعاتی مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی آغاز کرد، یادآور شد: این نشریه پس از چاپ سه نسخه، در ۱۸ بهمن ماه سال ۹۱، بنا به رأی کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ اعتبار علمی پژوهشی شد.
وی با اشاره به استقبال گسترده پژوهشگران از نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی افزود: این نشریه تاکنون از نزدیک به ۳۰ دانشگاه دولتی و معتبرکشور، پژوهشگاه های علمی متعدد، ادارات آموزش و پرورش  و… مقاله دریافت نموده است.
وی همچنین به عضویت تعداد ۱۲۰۰نفر در سایت نشریه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این تعداد که شامل: استادان، دانشیاران، استادیاران، مربیان، دانشجویان دوره های؛ دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و همچنین فارغ التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاهی هستند، با عنوان نویسنده با این نشریه همکاری دارند و هر کدام به فراخور دغدغه پژوهشی خود چه در رشته های ورزشی و چه در رشته هایی مانند اقتصاد، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، جغرافیا، مدیریت دولتی و…. مقالات مرتبط خود با حیطه های مطالعاتی مورد توجه این نشریه را ارسال می کنند.